เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพพลังสตรีตราดใส่ใจสุขภาพและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย”

08 มี.ค. 2566   174 ครั้ง  

ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพพลังสตรีตราดใส่ใจสุขภาพและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวนประมาณ 350 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่

- การบรรยายหัวข้อเรื่อง "บทบาทสตรีกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในยุค 5.0 โดย นายอิรยศ เอนก พัฒนาการจังหวัดตราด

- การแสดงรำวงมหาดไทย โดยสตรีอำเภอคลองใหญ่

- พิธีมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ระดับตำบล จำนวน 38 รางวัล

- พิธีมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จำนวน 2 รางวัล

- การเดินแบบ "ผ้าไทย" โดยสตรีจังหวัดตราด

- บูธกิจกรรมสาธิตอาชีพ และนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้า OTOP

- กิจกรรมสาธิตอาชีพ ได้แก่ 1) การทำขนมตะไล น้ำสมุนไพร อำเภอเมืองตราค 2) การทำขนมเบื้อง น้ำสมุนไพร อำเภอคลองใหญ่ 3) การทำน้ำมะปี๊ด น้ำอัญชัน ข้าวยำ น้ำสมุนไพร อำเภอเขาสมิง 4) การทำก๋วยเตี๋ยวเรือ น้ำสมุนไพร อำเภอบ่อไร่ 5) การทำก๋วยเตี๋ยวผัด น้ำสมุนไพร อำเภอแหลมงอบ 6) การทำมะม่วงน้ำปลาหวาน น้ำสมุนไพร อำเภอเกาะกูด และ 7) การทำโรตี น้ำสมุนไพร

- การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ 1) สตรีตราดยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ 2) สตรีร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" และ 3) การส่งเสริมอาชีพสตรีตามหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง