เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "โนราเกมส์"

03 มี.ค. 2566   268 ครั้ง  

ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "โนราเกมส์" ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี นายเจริญชัย วงษ์จินดา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน และเชิญประธานมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนทั้ง 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดสงขลา รับชมการแสดงในเรื่อง "ช่างศิลป์พื้นถิ่นแผ่นดินศรีวิชัย" กล่าวเกริ่นนำการแสดง โดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ซึ่งการแข่งขันกีฬานักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแห่งชาติในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นเจ้าภาพ ซึ่งพิธีเปิดจัดได้อย่างยิ่งใหญ่