เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

02 มี.ค. 2566   236 ครั้ง  

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด จัดขึ้น โดยมีข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ทางจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด จึงได้จัดให้มีการประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนได้ร่วมกันแสดงออกด้วยการถวายราชสักการะได้อย่างสมพระเกียรติ