เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ปลาและวัตถุดิบทางทะเลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (Furikake)

21 ก.พ. 2566   119 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ปลาและวัตถุดิบทางทะเลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (Furikake) ณ วิสาหกิจชุมชนเพชรงามเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ ของชุมชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด”

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิจัยวิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นายพชร แก้วดี นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ ลงพื้นที่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ปลาและวัตถุดิบทางทะเลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (Furikake) ณ วิสาหกิจชุมชนเพชรงามเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ และกิจกรรมหลัก ดังนี้

(1) เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ปลาและวัตถุดิบทางทะเลในพื้นที่ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

(2) เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผงโรยข้าวญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพให้แก่ชุมชน

(3) เพื่อคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการพัฒนาผงโรยข้าวร่วมกับชุมชน

จากการดำเนินงานการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผงโรยข้าวเพื่อสุขภาพ พร้อมตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ด้านการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านพันธุ์ปลาและวัตถุดิบทางทะเล ร่วมชุมชน พบพันธุ์ปลาทะเลที่พบได้มากตลอดทั้งปี และเหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ปลาลูกกล้วย ปลาแข้งไก่ ปลาแป้น ปลาหัวอ่อน ปลาโคก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบพืชสมุนไพรในชุมชน เช่น ใบชะพลู ใบกะเพรา ขิงแห้ง ใบมะกรูด ใบสะระแหน่ ที่สามารถนำมาปรับเพิ่มรสชาติ แต่งกลิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวฯ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสโรยข้าวจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพในลำดับต่อไป