เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ของจังหวัดตราด (15 กุมภาพันธ์ 2566)

15 ก.พ. 2566   172 ครั้ง  

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ตาม "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด" ของจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กิจกรรมครั้งนี้มีการรณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมด้านข้างอาคารจามจุรี ศาลาพักผ่อน และสนามเปตอง วิทยาลัยชุมชนตราด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย