เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างองค์กร ระดับวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence)

03 ก.พ. 2566   120 ครั้ง  

วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นายวุฒิ ชะนา นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ครู และ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างองค์กร ระดับวิทยาลัยชุมชน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ