เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดตราด"

01 ก.พ. 2566   213 ครั้ง  

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดตราด ระหว่างวิทยาลัยชุมชนตราด กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด” ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นโจทก์สำหรับให้วิทยาลัยชุมชนตราดใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป