เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566

18 ม.ค. 2566   141 ครั้ง  

ในวันที่ 18 มกราคม 2566 บุคลากรสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่กลายเป็นภาพลักษณ์ของความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้กับชาติไทยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ทางจังหวัดตราดจึงได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน จากส่วนราชการและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนการกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่าน