เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

17 ม.ค. 2566   257 ครั้ง  

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดตราด ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนราคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการจึงจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งวันนี้นับเป็นวันทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนื่องจากวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่นับเป็นประดิษฐกรรมที่สำคัญ คือ พระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ เมื่อปี พ.ศ. 1826 รวมทั้งพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อีกนานับปราการต่ออาณาประชาราษฎร์ ชาวไทยทุกคนพร้อมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดรัฐพิธีของจังหวัดตราดในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ของส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน