เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ของจังหวัดตราด

04 ม.ค. 2566   210 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ของจังหวัดตราด ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayทุกวันพุธ ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ของจังหวัดตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กิจกรรมครั้งนี้มีการซ่อมแซมบริเวณพื้นผิวถนนภายในวิทยาลัยชุมชนตราด ทั้งนี้เพื่อเกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบนถนนภายในวิทยาลัยชุมชนตราด