เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธ.ค. 2565   139 ครั้ง  

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฯ นำจิตอาสาอำเภอแหลมงอบร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ และเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่สาธารณะแห่งนี้อีกด้วย