เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565

28 ธ.ค. 2565   165 ครั้ง  

ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และบุคลากรสำนักวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิต (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ฯ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในครั้งนั้น พระองค์ท่านทรงยกทัพมารวบรวมไพร่พล ที่วัดโยธานิมิตจังหวัดตราด ก่อนที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวมรวมไพล่พลเข้ากอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งทรงปราบดาภิเษกประกาศพระเกียรติเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ทางจังหวัดตราด จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองตราดจัดพิธีครั้งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งนี้บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิตแห่งนี้ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งค่ายชั่วคราวของพระองค์ท่านในสมัยนั้น เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านรวบรวมไพล่พลก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรี และกอบกู้เอกราชของชาติไทย ชาวตราดร่วมกันจัดสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่สักการะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดตราด