เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธ.ค. 2565   309 ครั้ง  

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 – 20.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดตราด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนรุกขชาติ เทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

- การแสดงดนตรีไทยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติ จากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
- การแสดงจินตลีลา ชุดพ่อของแผ่นดิน จากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
- กิจกรรม "มัดย้อมร้อยใจจากใบไม้ของพ่อ" โดย โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
- กิจกรรมดาราศาสตร์ "ชมดาว เคล้าบทเพลงพระราชนิพนธ์" โดย โรงเรียนตราษตระการคุณ
- กิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ร่วมกันเขียนปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดย วิทยาลัยชุมชนตราด
- ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "หลักการทรงงานของพ่อ"
- กิจกรรม "จุดเทียนแห่งความดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

ในการนี้ มีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด อาจารย์พิเศษ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเพจ facebook วิทยาลัยชุมชนตราด : Trat Community College อีกด้วย