เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐาน Good Hygiene Practice : GHP ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน

30 พ.ย. 2565   195 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐาน Good Hygiene Practice : GHP ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวิทยากร ได้แก่ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ และนายนราวุฒิ พัฒโนทัย มีการเรียนรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้า หลักการ 4 หลักการสำหรับการผลิตอาหาร ได้แก่ สะอาด ปลอดภัย อุปกรณ์สะอาด และสิ่งแวดล้อมในการผลิต โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ฝึกการปฎิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแต่งกาย การผลิตอาหาร การสวมหมวกคลุมผม การใส่ถุงมือ การฝึกเรื่องสิ่งที่อาจปนเปื่อนระหว่างการผลิตสินค้า ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองโสนได้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ 1) หม้อแกงโบราณ ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกงแดงอุดม” และ 2) หมูต้มชะมวง ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน”