เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565

01 ธ.ค. 2565   202 ครั้ง  

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ เข้าร่วมประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานการจัดงานวันครู ประจำปี 2566 ของจังหวัดตราด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดที่เกี่ยวข้อง