เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านการทุจริต”

07 ธ.ค. 2565   183 ครั้ง  

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ และนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นำคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านการทุจริต” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมทั้งเยาวชนจำนวนมาก ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดกิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านการทุจริต” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในทุกระดับ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตจังหวัดตราด จากหน้าศาลากลางจังหวัดตราดไปรอบตลาดเทศบาลเมืองตราด ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร