วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2565

27 พ.ย. 2565   109 ครั้ง  

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ให้มีประสิทธิภาพด้านการจรรโลงใจ ทักษะการเล่นกีฬา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และสืบสานกีฬาสัมพันธ์ของวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 160 คน ศิษย์เก่า จำนวน 25 คน อาจารย์พิเศษ จำนวน 10 คน คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร จำนวน 38 คน โดยแบ่งออกสี เป็น 2 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน และสีชมพู ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน