เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ร่วมกับ จังหวัดตราด

16 พ.ย. 2565   321 ครั้ง  

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วม Kick Off กิจกรรมในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ร่วมกับ จังหวัดตราด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ได้แก่ การทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เพาะกล้าไม้ และกิจกรรมปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสาธิตวิธีการปรุงดิน การทำปุ๋ย และน้ำหมักชีวภาพ อย่างไรก็ตามการ Kick Off กิจกรรมในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ในครั้งนี้ ทางจังหวัดตราดได้ขอความร่วมมืออำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งสถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด และผู้นำชุมชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดตราด

ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน การทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ การเพาะกล้า กิจกรรมปลูกผัก สร้างความมั่งคงด้านอาหาร ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การทำปุ๋ยหมัก