เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การตลาดให้กับชุมชน

03 พ.ย. 2565   284 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด ให้การต้อนรับ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การตลาดให้กับชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมเสวนาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับชุมชน ดังนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย ชุมชนบ้านปากพีด ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สับปะรดตราดสีทองกวน น้ำซอสผัดสับปะรดตราดสีทอง น้ำพริกปลาย่าง และน้ำพริกหอยปากเป็ด เป็นต้น

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านตาหนึก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และวิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาหนึก ชุมชนบ้านไม้รูด ชุมชนบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านหาดศาลเจ้า กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เคยสามรส น้ำเคยข้าวยำสมุนไพร เคยแห้ง น้ำพริกกั้ง น้ำพริกเผาหอยแมลงภู่ ผลิตภัณฑ์ Eco print จากพืชธรรมชาติในชุมชน เป็นต้น

ในการนี้ คณะตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถานที่เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารและยา (อย.) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย ช่องทางการตลาดออนไลน์ มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบรนด์ดิ้ง และการทำคลิปวิดีโอนำเสนอ ให้แก่ชุมชนและคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป