เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2565

26 ต.ค. 2565   174 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 10/2565 ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการรับทราบ ดังนี้

1. รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด
4. ผลการดำเนินโครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อชุมชน วิทยาลัยชุมชนตราด ปี 2565

วาระการรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 9/2565 และวาระการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565