เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ต.ค. 2565   282 ครั้ง  

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช โดยการจัดพิธีครั้งนี้มีเหล่าข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย อาทิ ทรงโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ทรงพัฒนาระบบการศึกษา และการคมนาคม ในส่วนของจังหวัดตราด ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ท่าน ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศ ด้วยการนำเมืองตราดในสมัยนั้น แลกกับเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ จึงทำให้จังหวัดตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประภาสต้นจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 24 ครั้ง โดยพระองค์ท่านเสด็จประภาสเมืองตราดถึง 12 ครั้ง พสกนิกรชาวจังหวัดตราด จึงพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเมืองตราด