เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขายสินค้าออนไลน์”

30 ก.ย. 2565   186 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขายสินค้าออนไลน์” ให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 30 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วนิชกุล และอาจารย์รัติยา สุวรรณปรีชา เป็นวิทยากร โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องการเขียน การทำการตลาดออนไลน์ และร่วมกันสร้างเพจภายใต้ชื่อ “ดอกไม้จันทน์ปราณีตสร้างอาชีพ” ทั้งนี้ได้มีการฝึกการถ่ายภาพด้วยมือถือ และฝึกการ live สดขายสินค้า และสาธิตการทำดอกไม้จันทน์ด้วย