เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2565   292 ครั้ง  

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คลองระยั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิงจัดขึ้นโดยมีจิตอาสา 904 กำลังพลทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง ด้วยการกำจัดผักตบชวา และเศษวัชพืชออกจากคลองระยั้ง เพื่อให้ลำคลองสายนี้สามารถรองรับการระบายน้ำได้โดยสะดวก สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวอีกด้วย