เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนไข่เค็มด้วยสมุนไพรสูตร

15 ก.ย. 2565   176 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ ลงพื้นที่ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนไข่เค็มด้วยสมุนไพรสูตรต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีวิทยากรเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ได้แก่ นางวนิดา ฉิมนิภา โดยได้ทำไข่เค็มสูตรดองน้ำเกลือ สูตรพอกดินสอพองใบเตย และสูตรพอกดินสอพองตะไคร้ มีผู้สูงอายุร่วมดำเนินการ จำนวน 40 คน ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น การร้องเพลง การออกกำลังกาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน