เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

01 ต.ค. 2565   213 ครั้ง  

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมเก็บขยะจากทะเล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลหาดลานทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดขึ้นโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลหาดลานทราย เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สถานที่สาธารณะ หาดลานทรายแห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดตราด