เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล”

23 ก.ย. 2565   248 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล” โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดขึ้นโดยมีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล” ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสังคม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาทำความสะอาดถนนสาธารณะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงพยาบาลคลองใหญ่