เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเวทีเสวนาสำรวจความต้องการการดำเนินกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร

29 ก.ย. 2565   195 ครั้ง  

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย พันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนางสาวนิรมล พงษากิจ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาความต้องการด้านเกษตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเวทีเสวนาสำรวจความต้องการการดำเนินกิจกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้แผนบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นางสาวลำยอง ครีบผา เกษตรอำเภอเมืองตราด และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ ได้ความต้องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรื่อง การทำปุ๋ยหมักในวงตาข่ายและไฮโดรโปรนิกส์น้ำนิ่งขนาดเล็ก เพื่อวางแผนให้บริการคำปรึกษาและเทคโนโลยีในปี 2566 ต่อไป