เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการน้ำพริกแกงด้านเทคโนโลยี

29 ก.ย. 2565   256 ครั้ง  

ในวันที่ 29 กันยายน 2565 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก และนางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการน้ำพริกแกงด้านเทคโนโลยี ภายใต้แผนบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงสูตรต่าง ๆ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองใหญ่ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป