เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

21 ก.ย. 2565   305 ครั้ง  

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยคณะกรรมการผู้ประเมิน ได้แก่

1. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐฏ์ กิจปรีชา รองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนตราด
3. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

ซึ่งผู้เข้ารับการประเมิน ได้แก่ นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รายงานผลการดำเนินงานของตนเองต่อคณะกรรมการประเมิน และคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป