เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับทักษะ (Upskill) ให้กับแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หัวข้อ “จักสานบ้านคลองจาก”

16 ก.ย. 2565   223 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าโครงการ ฯ พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับทักษะ (Upskill) ให้กับแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หัวข้อ “จักสานบ้านคลองจาก” ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ สำนักสงฆ์ วัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี นางจิตรา พวงกัน และนางสาวอำไพ แสงอ้าย ภูมิปัญญาด้านการจักสานจากบ้านคลองโอน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด