เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบริการวิชาการ “การผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นคันทรงและต้นจาก”

21 ส.ค. 2565   265 ครั้ง  

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนตราด พื้นที่ตำบลหนองเสม็ด และพื้นที่ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ และผู้รับจ้างงาน U2T for BCG ตำบลดังกล่าว เข้าร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ “การผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นคันทรงและต้นจาก” ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นคันทรง ณ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และดำเนินการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ณ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไป