เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การขายสินค้าออนไลน์”

06 ก.ย. 2565   285 ครั้ง  

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ดำเนินการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การขายสินค้าออนไลน์” ให้กับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้าที่เกิดจากการพัฒนามาสร้างช่องทางการขายของออนไลน์ใน Platform ต่าง ๆ โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์พลกฤต์ ไพรสานวนิชกุล และอาจารย์รัติยา สุวรรณปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันสร้างเพจชื่อ “ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด” และมีการทดลองไลฟ์สดขายของ รวมถึงมีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุพัฒนา ได้แก่ 1. “หม้อแกงโบราณ” ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกงแดงอุดม” และ 2. “หมูต้มชะมวง” ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน”