เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำยาดมสมุนไพรช่ำชอง

25 ส.ค. 2565   270 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำยาดมสมุนไพรช่ำชอง” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบการบริการวิชาการ “ภูมิปํญญาพื้นถิ่นตราด” โดยการนำองค์ความรู้ทำมาหากินของจังหวัดตราด และการสาธิตภูมิปัญญาตราด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ “จังหวัดสัญจร” ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อเป็นการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาจังหวัดตราดในมิติการจัดการวัฒนธรรมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนและชุมชนให้สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 100 คน