เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติจากต้นขลู่แบบมีส่วนร่วม

02 ก.ย. 2565   278 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติจากต้นขลู่แบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนบนฐานทุนทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากจากฐานทุนทรัพยากรสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งบ้านแหลมมะขามมีพืชพื้นถิ่นสำคัญ คือ ต้นขลู่ ที่พบมากบริเวณป่าชายเลน มีสรรพคุณในการบำรุงผิว ได้ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ สบู่ก้อนกลีเซอรีน สบู่ก้อนน้ำมัน โลชั่น สบู่เหลว และสครับ ภายใต้แบรนด์ “ขลู่หอม” ซึ่งจะได้พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป