เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต้องการฝึกอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31 ส.ค. 2565   305 ครั้ง  

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงานโครงการการจัดการความรู้ และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเวทีสำรวจความต้องการฝึกอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ในปีงบประมาณ พศ. 2566 ทั้งนี้มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน โดยมี นายประพันธ์ นิยมวงษ์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ การต่อยอดการทำไข่เค็มให้ได้มาตรฐานการผลิต การทำใบกาบหมากที่มีจำนวนมากทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว จะมีการต่อยอดเรื่องการทำบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการตลาดต่อไป