เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคลุ้มในจังหวัดตราด

08 ส.ค. 2565   276 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคลุ้มในจังหวัดตราด ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ พร้อมด้วย คณะทำงาน จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคลุ้มในจังหวัดตราด” ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นางศุภรัตน์ ร่มเงิน เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและจัดทำแผนธุรกิจได้