เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมทบทวนการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565

29 ส.ค. 2565   307 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรม "ทบทวนการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจกระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการแปรรูปแต่ละครั้ง ภายใต้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Practice : GHP) จากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ซึ่งในเดือนนี้หลังจากที่ทดลองการทำสับปะรดลอยแก้วและได้สูตรเป็นของกลุ่มแล้ว มีการประชุมร่วมกันโดยมีมติผลิตเพื่อจำหน่ายตามสั่งของลูกค้า และยังผลิตเพื่อวางจำหน่ายตามงานต่าง ๆ ในส่วนของชิ้นเนื้อสับปะรดที่เหลือจากการหั่น นำมาผสมทำแยมสับปะรดส้มมะปี๊ด ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาแยมสับปะรด ในเรื่องของสี รสชาติ กลิ่น ที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มต่อไป