เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

17 ส.ค. 2565   463 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา (TQF) และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย นายรัฐพล ติยะรังสีนุกูล ผู้เข้าร่วมได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 30 คน และคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 20 คน ซึ่งมีกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล