เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 ส.ค. 2565   323 ครั้ง  

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ข้าราชการ ต่างร่วมกันใส่ชุดปกติขาว ในขณะที่ พ่อค้า ประชาชน ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินของชาวไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) โดยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนต่าง ๆ ตามลำดับ ก่อนที่ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนมหามงคล กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย อย่างไรก็ตามการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้ปรากฏว่ามีข้าราชการ หน่วยงานองค์กรการกุศล รวมทั้งประชาชนชาวตราดเข้าร่วมพิธีเต็มพื้นที่ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่องค์แม่ของแผ่นดิน