เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

12 ส.ค. 2565   372 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สวนนิลเขียว ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังฟวัดชุมพร รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าและสละสุมาลี
2. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง ได้แก่ เบียร์ข้าวไร่ดอกข่า ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปข้าวไร่ดอกข่า และขนมจีนกรอบพร้อมทาน รสหวานและรสเค็ม
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ พริกแกงขมิ้น และขมิ้นผง
4. วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะลาปิ้ง น้ำพริกตะไคร้ผัด น้ำพริกขยำ และน้ำพริกตำชิ้งช้าง
5. ร้านคุณแม่จู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับฟังการบรรยายการวางแผนการตลาด การบรรจุภัณฑ์ การกำหนดช่องทางการตลาด การทดสอบตลาด การจัดร้านค้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนตราดนำเสนอผลิตภัณฑ์กับทางร้านฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
6. ร้านพรทิพย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับฟังการบรรยายการวางแผนการตลาด การเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ การจัดร้านค้า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดประชุมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มย่อย และนำเสนอ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินโครงการฯ ของวิทยาลัยชุมชนตราดต่อไป