เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมสมัยจากวัสดุจักสานสืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการพาณิชย์

07 ส.ค. 2565   298 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมสมัยจากวัสดุจักสานสืบสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการพาณิชย์ สังเคราะห์ข้อมูลด้านงานหัตถกรรมจักสานคลุ้มจังหวัดตราด ณ พื้นที่ในจังหวัดตราด

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้นหา กำหนดแรงบันดาลใจ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้ม กำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์สร้างสรรค์ ทำการออกแบบเบื้องต้น อภิปรายเรื่องการผลิต จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ หัวหน้าโครงการ และคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ หัวหน้าโครงการวิจัยชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานคลุ้มบ้านคลองโอน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
4. ชุมชนจักสานคลุ้มบ้านเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการยกระดับงานหัตถกรรมจักสานคลุ้ม ร่วมกับคณะวิจัย และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนตราด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่อไป