เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2563

22 ก.ค. 2565   299 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2563 นำโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ นายพชร แก้วดี นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก และพันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานและสถานประกอบการด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด บ้านไร่เขียวขจี ภาสกรฟาร์ม รณชัยฟาร์ม สวนชัยทัต บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง และอุทัยวรรณพันธุ์ไม้ เป็นต้น ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์นิเทศได้มีการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษาและพี่เลี้ยงในหน่วยงาน