เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/2563

22 ก.ค. 2565   430 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่น 1/2563 นำโดย นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง พร้อมด้วย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร และนางวรรณา การเจริญดี เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเอิร์ลเฌอแตม โรงเรียนกิตติวิทยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามะพูด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรู้ลมูบีนบ้านแหลมทองหลาง เป็นต้น ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์นิเทศได้มีการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษาและพี่เลี้ยงในหน่วยงาน