เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/2563

20 ก.ค. 2565   373 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/2563 นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางศิริรักษ์ วรรณรัตน์ และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย โรงพยาบาลแหลมงอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมกลัด การไฟฟ้าแหลมงอบ บริษัทประกันภัยหนองเสม็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสนตุ้งเดินรถ เป็นต้น ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์นิเทศได้มีการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษาและพี่เลี้ยงในหน่วยงาน