เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่น 1/2563

18 ก.ค. 2565   347 ครั้ง  

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่น 1/2563 โดยมี นายวุฒิ ชะนา เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โรงเรียนกีฬาตราด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์นิเทศได้มีการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา รวมไปถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษาและพี่เลี้ยงในหน่วยงาน