เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ

12 ก.ค. 2565   336 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ ดำเนินการจัดโครงการ “Young Youtuber นวัตกรไอทีชุมชนคนรุ่นใหม่” ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ ณ ห้องประชุม บ้านทะเลภู รีสอร์ท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติ ณ สถานที่ในอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ และการตัดต่อคลิปวีดิโอด้วย Smartphone โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสมเกียรติ ธรรมโชติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวแบ่งผู้อบรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และคุณครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาในอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านคลองจาก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย ประชาชนผู้สนใจในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการทั่วไป รวมไปถึงคณะครูจากสถานศึกษา และตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ