เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

12 ก.ค. 2565   339 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานโครงการจัดการความรู้และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ณ อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน วิทยากร ได้เแก่ อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสารฑร์วนิชกุล และอาจารย์รัตยา โสวรรณปรีชา ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนตราดได้พัฒนาอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และเกิดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผู้สูงอายุตำบลหนองโสน มีผลิตภัณฑ์หมูชะมวง และหม้อแกงโบราณ ผู้สูงอายุบางปิด มีผลิตภัณฑ์ กล้วยกวน และสับปะรดกวน ผู้สูงอายุชำราก มีผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากด้ามหวายโสม และผู้สูงอายุท่าโสม มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายในการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และวิทยากรได้ร่างตัวตราสินค้ากับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่