เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การนำเสนอข้อเสนอโครงการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่น 1/2563

10 ก.ค. 2565   390 ครั้ง  

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดให้มีการนำเสนอข้อเสนอโครงการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา รุ่น 1/2563 โดยแยกเป็นรายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป และสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอรายละเอียดของข้อเสนอโครงการของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ให้กับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชา และการรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานโครงการ