เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565

12 ก.ค. 2565   336 ครั้ง  

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี และ พ.จ.ต.คงชนก อิ่มใจ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด โดยมี นางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด

การจัดกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล การปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง การเสริมประสิทธิภาพทักษะนักจัดรายการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการเป็นเครือข่ายร่วมผลิตรายการ รวมถึงการรับทราบแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช.อย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมผลิตรายการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง