เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

04 ก.ค. 2565   305 ครั้ง  

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรการถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอเพื่ออัพโหลดทางยูทูบ
  2. หลักสูตรการเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่ (Young YouTuber)
  3. หลักสูตรภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด (อังกฤษ)
  4. หลักสูตรภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด (จีน)

โดยเป็นหลักสูตรที่จะรองรับการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด